top of page

"To Find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease"

Dr Andrew Taylor Still 1874

Founder of Osteopathy

Jag har haft turen att få arbeta, och undervisa, inom gränslandet mellan traditionell och alternativ medicin i över trettio år.

    1996 hade jag det stora privilegiet att få vara med och starta Skandinaviska Osteopatskolan. 

     Utöver att undervisa inom osteopatiska tekniker, osteopatisk neurofysiologi samt kranio-sakral osteopati, arbetade jag även som klinikhandledare och examinator. Under dessa år besökte jag även en mängd olika osteopatskolor runtom i Europa.

Som Sverigerepresentant arbetade jag med att hjälpa till att homogenisera europeisk osteopati. Detta i den då nystartade organisationen OSEAN; Osteopathic European Academic Network. Mellan åren 2000 och 2003 var jag skolans operativa styrelseordförande.

      Jag har gått fler fortutbildningar inom manuell medicin och osteopati än jag kommer ihåg namnet på. De som har gjort störst intryck på mig är fortbildningar, i regi av lärare från "Sutherland Cranial College" samt "Biodynamics" i regi av James Jealous D.O. Även den undervisning jag har fått av Miguel Ruiz M.D., har betytt mycket för mig. 

     Idag arbetar jag främst som kliniskt verksam terapeut samt mentor för andra osteopater. Min inriktning är framförallt craniosakral osteopati.

bottom of page